Lumimuutos

29/11/2023

Metsähanhien koti, Valkeasuo ja yli 1000 hehtaaria kruunaavat ennallistamissyksyn

Elpyvä maisema-ennallistamisohjelman syyskausi on ohi. Yhteensä yli 1000 hehtaaria luontoa, mukaan lukien 500 hehtaaria luonnonsuojelualueita, laajensi kokonaisuutta merkittävästi. Saksan luonnonsuojeluliiton NABU:n avulla kansallisesti merkittävä Valkeasuon 456 hehtaarin kokonaisuus saatiin mukaan marraskuussa.


Elpyvä maisema-ennallistamisohjelman painopistealue jatkui Koitajoella tänä syksynä. Suurimpana käänteenä voidaan pitää kansallisesti merkittävän Valkeasuo-Ilajansuo-kokonaisuuden (456 ha) mukaansaamista. Valkeasuon alue on kansallisesti merkittävä, esimerkiksi metsähanhien pesimäalue. Maaostoja ja ennallistamista tuki Saksan luonnonsuojeluliiton NABU:n ilmastorahasto.

Suoraan Valkeansuon eteläpuolella, osana englantilaisen Endangered Landscapes-ennallistamisohjelman kokonaisuutta, Kaitoinsuo, Rahesuo, Haravasuo ja alueen muut kohteet ennallistettiin yhdessä Tornatorin mailla. Kokonaisuudessaan n. 850 hehtaaria Koitajoen suo- ja metsäluontoa saatiin mukaan toimien piiriin. Koitajoella luonnonsuojeltiin n. 200 hehtaaria elinympäristöjä ELY-keskuksen kanssa.

Saamelaismetsien ennallistamistoimissa yhteensä n. 150 hehtaaria luonnontilaisia kulttuurisesti merkittäviä kokonaisuuksia liittyi mukaan ja tämän lisäksi Altto-ojan ennallistamismetsä sekä Sevettijärven eroosiontorjuntahanke jatkuivat kohti kevättä 2024.

Kokonaisuudessaan Elpyvä maisema-ennallistamisohjelman syksyn toimien piirissä oli suoraan n. 1000 hehtaaria ennallistamiskohteita.

Lumimuutos

24/11/2023

Kahden vuoden ennallistamisponnistus ohi Kuivasjärvellä

Pro Kuivasjärvi ry ja Elpyvä maisema-ennallistamisohjelma ovat saaneet yhteensä n. 36,000 € ennallistamiskokonaisuuden valmiiksi Kuivasjärven valuma-alueella. Operatiivisesti hanke painotti pohjoisia ja luoteisia valuma-alueita - hankkeessa tehostettiin soidenennallistusta, kosteikoiden toimintaa, palautettiin luontaista virtaamaa ja Salojennevalla käsiteltiin osa Alkkian turvetuotantokeskittymän vesistä sekä toteutettiin ennen Kärppäjärveä vesiensuojelun tehostamistoimia.Hankkeen operatiiviset toimet keskittyivät neljälle suunnalle:

- Louhinevan ennallistusalan patojen vahvistamista, suoennallistamista ja kuormituksen torjuntaa
- Alkkian turvetuotantokeskittymän kuormituksen torjumista ennen Kärppäjärveä
- Latvavesien n. 3 hehtaarin kosteikon päivitys ja tehostetut toimet
- Kärppäluoman lietealtaan kunnostus ja vesitaloudellinen ennallistus

Pro Kuivasjärvi ry tarkastelee vuoden 2024 painopistealueita talven mittaan. Hanke sai osittaista rahoitusta ELY-keskuksen vesienkunnostusrahoituksesta.

http://www.lumi.fi/2023/11/kahden-vuoden-ennallistamisponnistus-ohi-kuivasjarvella/

Lumimuutos

30/10/2023

Onkamojärvien kunnostus YLE:llä

Onkamo-järvien kunnostus ja työpaja ovat olleet tänään esillä YLE:llä.


Lokakuussa järjestetty laaja Onkamo-seminaari kokosi sekä mediaa, että kyläläisiä Tohmajärven ennallistamiskeskukselle. Tänään YLE on julkaissut asiasta kansallisen uutisen.

https://yle.fi/a/74-20055292

Lumimuutos

04/09/2023

Merkittävä suokokonaisuus Seinäjoelta avaa ennallistamissyksyn

Seinäjoen Karvasuo, yhteensä 276 hehtaaria, on saatu mukaan Elpyvä maisema-ennallistamisohjelmaan. Karvasuo on pitkään ollut suojelun ja ennallistamistoimien tavoitteena seutukunnalla.


Karvasuo on osa yhteensä 1200 hehtaarin suokokonaisuutta, jossa myös Seinäjoen kaupunki, ELY-keskus ja muut tahot ennallistavat ja ovat suojelleet tärkeää elinympäristökokonaisuutta. Karvasuolla tavataan muun muassa ilves, saukko ja muita nisäkkäitä, harvinaisia pussikoi-, perhos-, sudenkorento- ja kasvilajeja.

Karvasuo on mittakaavaltaan ja sijainniltaan Elpyvä maisema-ohjelman merkittävimpiä kokonaisuuksia. Osarahoitus kohteen saamiseksi mukaan saatiin Saksan luonnonsuojeluliitto NABU:n Climate Fund-ilmastorahastosta. Tavoitteena on kohteen luonnon suojeleminen vuoden 2023 aikana.

Lumimuutos Osuuskunta

23/08/2023

Koitajoen ennallistamishanke etenee vauhdilla - tervetuloa talkoilemaan Haravasuolle 28.8.

OSK Lumimuutoksen koordinoima Koitajoen laaja ennallistamishanke lähestyy puoliväliään. Tavoitteena on saattaa 1000 hehtaaria soita parempaan tilaan, kunnostaa vaelluskalojen elinympäristöjä sekä vahvistaa kulttuuriperintöä. Vuoden 2023 aikana on saatu jo satoja hehtaareja työn alle. Valkeajoella ja Suomujoella vaelluskalojen kutualueita ja elinympäristöjä ennallistetaan vielä tämän syksyn aikana.


Ala-Koidan kylällä on tuettu harvinaista jokinuottausta ja saatu aikaan kokonaan uusi jokinuotta sekä kehitetty nuorempien kalastajien nuottaustaitoja mestari-kisälli-toiminnalla. Hankkeen tutkimustoimilla on osoitettu elohopean kertymistä ja kulkua ojitetuilta aloilta vesistöön, mikä puolestaan vaikuttaa haitallisesti erityisesti petokaloihin ja sitä kautta myös ihmiseen.

Maanantaina 28.8.2023 kokoonnutaan Tornatorin omistamalle Haravasuolle, missä tehdään lapiotyönä laaja-alaisia ennallistamistoimia, joiden vaikutukset ulottuvat 250 hehtaarin suoalalle. On täysin poikkeuksellista, että näin valtava suokokonaisuus pyritään saattamaan takaisin kohti luonnontilaa konetyön sijaan käsivoimin.

Työ on fyysisesti raskasta. Mitään ei kuitenkaan tarvitse osata etukäteen, ja talkoopäivään voi lähteä ihan vain katselemaan ja kokeilemaan, ilman suorituspaineita. Ota mukaan oma lapio, jos sellainen löytyy.

Valmista ei tule yhdessä päivässä, eli lapiointi jatkuu todennäköisesti seuraavina päivinä. Maanantain talkoiden lopuksi katsotaan säiden ja ihmisten innostuksen ja jaksamisen pohjalta tarkempia aikatauluja.

Talkoolaisille tarjotaan ruuat. Ilmoittauduthan etukäteen osoitteeseen tiedotus@lumi.fi ja kerro samalla mahdollisista ruokarajoitteista. Voit myös laittaa viestiä, jos et pääse paikalle 28.8., mutta olisit kiinnostunut osallistumaan jonakin toisena päivänä. Saapumisohjeista ja varustautumisesta laitetaan sähköpostia vielä lähempänä. Pidetään toistaiseksi säävaraus.

Lumimuutos

10/07/2023

Osuuskunta Lumimuutos tukee Mekrijärven Sissolan kunnossapitoa

Osuuskunta Lumimuutos ja Sissosten Sukuseura ry ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Osuuskunta Lumimuutos tukee Mekrijärven Sissolan pihapiirin ja rakennusten kunnossapitoa ja sitä kautta turvaa kulttuuriperinnön säilymistä tuleville sukupolville.


Sissola on ainoa Suomessa alkuperäisellä paikallaan säilynyt runonlaulajan pihapiiri. Simana Sissosen rakensi Sissolan pirtin 1800-luvun alussa. Häntä pidetään yhtenä parhaista runonlaulajista.

Ilomantsin kunta osti pirtin valtiolta 2016 ja lahjoitti sen edelleen Sissosten sukuseuralle. Sukuseura käynnisti välittömästi kriittiset korjaukset ja uusi rakennusten pärekatot Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön ja Vaara-Karjalan Leader ry:n tuella. Sissola on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.

Osuuskunta Lumimuutoksen puheenjohtaja Tero Mustonen sanoo, että Sissolassa toteutettava yhteistyö sopii hyvin Koitajoki-ohjelman ytimeen, koska Megrijärvi ja sen alue on joen ydinseutua. Sissolan tuki on ensiarvoisen tärkeää.

Sissosten sukuseuran puheenjohtaja Jaakko Hamunen kiittelee Osuuskunta Lumimuutosta ympäristöasioiden edistämisestä ja sanoo sopimuksen ja sen myötä saatavan tuen olevan aivan korvaamaton apu Sissolan pihapiirin ja rakennuskannan säilymisessä tuleville sukupolville.

Osuuskunta Lumimuutos on voittoa tavoittelematon pohjoiskarjalainen osuuskunta, joka työskentelee Koitajoen kulttuuriperinnön ja luonnonhoidon edistämiseksi. Sissosten Sukuseura ry:n tarkoitus on muun muassa selvittää suvun vaiheita ja historiaa sekä vaalia Simana Sissosen suvun perinteitä.

Lumimuutos

23/06/2023

Ennallistamisohjelman kesä

Kesä on täällä ja ennallistamiskausi kuumimmillaan.


Elpyvä maisema-ohjelmaan on saatu touko-kesäkuussa paljon uusia kohteita, katso karttaa. Erityisesti kesän aikana saadaan eteenpäin Koitajoella satoja hehtaareja suoennallistuksia, Hautanevan ennallistaminen Kärsämäellä sekä metsäpeuran vasomisalueita.

Kesän aikana kohteista tiedotetaan tarkemmin.

Kiitos kaikille, jotka osallistuivat Apaja 2023-festivaaliin Tohmajärvellä!

Lumimuutos

02/04/2023

ARTE-kanavalla ennallistamisdokumentti

Saksalais-ranskalainen TV-kanava ARTE on tuottanut dokumenttielokuvan, jossa ennallistamisohjelma on esillä.


Dokumentti kuvattiin 2022 syksyllä ja siinä ovat mukana asiantuntijat Lumimuutoksesta, sekä kyläläisiä kuten Einar Martikainen.

https://www.arte.tv/de/videos/107194-068-A/re-es-lebe-das-moor/

Lumimuutos

05/03/2023

Kaksi tärkeää suoaluetta mukaan koillisesta ja idästä

Ihalan - Varissuon suunta Nuorajärvellä ja Ristisuo Suomussalmella tuovat vahvistuksia koilliseen.


Ihalan ennallistamisala on n. 15 hehtaarin soiden alue Nuorajärvellä, Ilomantsissa. Palstalla on myös eräkämppä. Se sijaitsee Nuorajärven rannalla, joka kuuluu Koitajoen vesistöalueeseen.

Ihalan ennallistamisala sisältää luontaista suota ja rantametsää.
Palsta sijaitsee merkittävän Petkeljärvi-Putkelanharju-Natura-alueen lähellä. Petkeljärvi-Putkelanharju (FI0700044) on yhteensä 3417 hehtaaria.
Kohde suojaa kattavasti omalta osaltaan Varissaaren alueen luontaista suota kaakko-koillissuunnassa, ja sitä voidaan pitää arvokkaana säilyneenä luontokohteena.

Ristisuon ennallistamisala on kokonaisuudeltaan n. 30 hehtaaria kahdessa palstassa. Se on lähes luonnontilainen Suomussalmella. Ristisuon välittömässä läheisyydessä on Sydänmaanaron 2986 hehtaarin Natura-alue (FI1200721). Sydänmaanaron rajausalue on laaja ja poikkeuksellisen luonnontilainen vanhojen metsien, soiden ja pienvesien muodostama alue, pääasiassa suuremmilta hakkuilta säästynyt. Alueen topografia on erittäin vaihteleva käsittäen suuren määrän eri kokoisia ja korkuisia moreenikumpuja ja -selänteitä.

Alueen linnusto on tutkittu hyvin ja varsinkin soidensuojelualue on linnustoltaan huomattava. Soiden näkyvimpiin pesijöihin kuuluu joutsen, minkä lisäksi jokavuotiseen pesimälinnustoon kuuluvat mm. kurki ja lukuisat kahlaajat samoin kuin meillä taantunut tuulihaukka sekä sinisuohaukka.
Ristisuon ennallistamisala tukee Sydänmaanaron yhteenkytkeytymistä ja suojeluarvoja.

Lumimuutos

14/02/2023

Riuskanjoki suojeltu

Suomussalmella Riuskanjoen alueelle on perustettu 43 hehtaarin suojelualue.


Rauhoitettava kohde sijaitsee Suomussalmella ja rajautuu Riuskanselkosen Natura 2000 ja vanhojen metsien suojeluohjelma-alueeseen. Rauhoitettava kohde muodostuu metsä- ja suoalueiden mosaiikista. Kohteen puusto on lehtipuuvoittoista ja pääpuulajina on hieskoivu.

Tilan halkaisee etelään päin virtaava Riuskanjoki, jonka uoma ja vesistön lähimetsä ovat luonnontilaisia. Vesistön lähimetsä on iäkästä uudistamiskypsää ja eri-ikäisrakenteista metsää.

Kohteen kivennäismaa-alueet ovat tuoretta kangasta. Turvemaat ovat metsämaan korpea ja kitu- tai joutomaan rämettä. Suoalueilla on jonkin verran ojituksia.

Kohde täyttää METSO valintakriteerit soveltuvin osin ja täydentää olemassa olevaa suojelualuekokonaisuutta.

Rauhoituksen tarkoitus on monimuotoisen luonnontilaisen suo- ja metsä- luonnon suojelu.

Arkisto
Tuoreimmat uutiset