Snowchange Logo

Näätämöjoki ja sen yhteishallinta

Jokiluonto Arktinen Näätämöjoki on merkittävä atlantinlohen kutuvesistö Inarin kunnan koilliskulmassa, ja Norjan Ruijassa. Se alkaa Iijärvestä ja laskee Näätämövuonoon. Lohi, taimen, hauki, siika ja monet muut kotoperäiset lajit viihtyvät Näätämön valuma-alueella, vaikka sitä onkin ihmisen toimesta muutettu vuosikymmenien aikana. Yhteishallinta Näätämö valuma-alueineen on ollut aina kolttasaamelaisten kotiseutualuetta. Norjan puolella suomeapuhuva vähemmistö, kveenit, kalastaa Näätämön alaosissa lohta. Toisen maailmansodan jälkeen 1944 Petsamon kolttasaamelaiset asutettiin Näätämöjoen valuma-alueelle. Kolttasaamelaisten perinteinen talous on ollut poronhoitoa, metsästystä ja kalastusta. Ilmastonmuutoksen vaikutusten kiihtyessä kolttasaamelaiset ja OSK Lumimuutos käynnistivät 2011 koko Näätämöjoen valuma-alueen yhteishallintahankkeen. Vuosikymmen yhteishallintaa on sisältänyt: 1. Koko valuma-alueen ennallistamis- ja yhteishallintasuunnitelman 2. Kolttasaamelaisen maankäytön laajan selvityksen 3. Kirakkakosken ja Vainosjoen kokonaisennallistamisen, yhteensä yli 6 kilometriä jokiluontoa 4. Yhteisöpohjaisen ympäristöseurannan, jossa huomioidaan myös naisten erityinen tieto 5. Joen hallintaan ja kalakiintiöihin liittyviä uudistuksia
Facility
Facility
Facility
Facility

2011

2013

2018

2021

Avainhenkilöt

Yhteishallinnan avainhenkilöitä ovat (ja olleet): Pauliina Feodoroff, kolttasaamelainen kulttuuripersoona: Yhteishallinnan suunnittelu ja johto Vladimir Feodoroff, kolttasaamelainen perinnetiedon kantaja ja poromies: Yhteishallinnan suunnittelu ja johto Jouko Moshnikoff, kolttasaamelainen kalastaja ja poromies: Yhteishallintatyöskentely Juha Feodoroff, kolttasaamelainen kalastaja ja poromies: Yhteishallintatyöskentely Teijo Feodoroff (edesmennyt), kolttasaamelainen perinnetiedon kantaja ja kalastaja: Yhteishallintatyöskentely Kaisja Semenoja: Vainosjoen elinympäristöjen seuranta

Pauliina Feodoroff

Vladimir Feodoroff

Jouko Moshnikoff

Juha Feodoroff

Teijo Feodoroff

Kaisja Semenoja